اعضای موسس شرکت شارهور بام با بیش از 12 سال سابقه در پروژه های متعدد معماری و شهرسازی همکاری داشته یا بصورت مستقل آنها را مدیریت نموده اند که شامل حوزه های مسکونی، اداری، تجاری، درمانی و محوطه سازی و شهرسازی می باشد.

اخیراً در راستای توجه به اهمیت حفظ منایع انرژی، تمرکز شرکت برروی استفاده از مصالح نوینی معطوف  بوده که میزان مصرف انرژی را به حداقل رسانده و در کنار سایر فعالیت های خود، بدنبال یافتن راهکارهایی برای یافتن مصالح جدید و حتی تولید آنها در داخل کشور هستند که از آن نمونه می توان به تکنولوژی شیشه هوشمند اشاره کرد.به بالای صفحه بردن