نمونه کارهای طراحی نما بایگانی - مهندسین مشاور شار هور بام

  • مجتمع تجاری – مسکونی تنکابن
  • پروژه تجاری – اداری مکران
  • هتل چهار ستاره الیزه -شیراز
  • بانک ملت (شعبه فردوسی) – طراحی داخلی و نما