هتل پنج ستاره سیمرغ (کوثر ناب) - مشهد مقدس

توضیحات پروژه

هتل پنج ستاره سیمرغ (کوثر ناب) - مشهد مقدس
  • زیربنا 20000 مترمربع
  • طراحی فاز 1 و ارائه فاز 2 داخلی و3بعدی داخلی و خارجی (قسمت های عمومی) و نظارت بر اجرا (در حال اجرا)
  • (وحدت7) مشهد
  • سال 1391