هتل پنج ستاره درویشی - مشهد مقدس

توضیحات پروژه

هتل پنج ستاره درویشی - مشهد مقدس
  • زیربنا 20000 مترمربع
  • طراحی فاز1( علی الخصوص استخر و روف گاردن)،ارائه  فاز 2 طراحی داخلی و نظارت بر اجرا بعنوان ناظر مقیم   (در مهندسین مشاور ستاوندپاژ)
  • (امام رضا«ع»)مشهد
  • 1388-89