هتل چهار ستاره الیزه -شیراز

توضیحات پروژه

هتل  چهار ستاره الیزه (نما و محوطه)
  • زیربنا 6500 مترمربع
  • طراحی نما و ارائه  3بعدی خارجی(نما و محوطه)و نظارت بر اجرا (در حال اجرا)
  • (معالی آباد) شیراز
  • سال : 1391