بانک ملت (شعبه فردوسی) - طراحی داخلی و نما

توضیحات پروژه

بانک ملت (شعبه فردوسی)
  • زیربنا 400 مترمربع
  • طراحی نما و طرح بازسازی و طراحی داخلی، ارائه فاز2 ،3بعدی داخلی و خارجی
  • مشهد
  • 1390