کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ای است مشابه کتابخانه های سنتی ، با این تفاوت که منابع آن در فرمت دیجیتالی است با توجه به اینکه تهیه کتابهای حوزه معماری و شهرسازی عمدتا دارای هزینه های بالایی میباشد و همچنین برخی از این کتابها که عمدتا نیز از کتابهای مهم و پایه این رشته ها می باشد کمیاب می باشند. لذا کتابخانه شارهور بام با اشتراک گذاری برخی از کتب انگلیسی و فارسی رشته های معماری شهرسازی و طراحی داخلی سعی بر رفع نیاز علاقه مندان در این زمینه ها دارد. این کتابخانه تشکیل شده است از کتابهای مرجع و معتبر معماری و شهرسازی و به مرور منابع موجود  درآن کاملتر شده و در اختیار مراجعه کنندگان سایت قرار خواهد گرفت.