همایش ها

همایشها:

در این بخش اخبار همایشهای معماری و شهرسازی و سایر همایشهای مرتبط با این حوزه ها توسط کادر علمی شرکت شار هور بام گرد اوری شده است تا علاقه مندان از تقویم همایشها و همایشهای برگزار شده اگاهی یابند. همچنین در مورد همایشهای برگزار شده سعی بر این است که مقالات ارائه شده در این همایشها جهت استفاده علاقه مندان در اختیار انان قرار گیرد.