مقالات

فعالیت های پژوهشی و مقالات علمی اعضا:

با توجه به این امر که اعضاء شرکت شارهوربام، از دانشگاه های مطرح کشور فارغ التحصیل شده و پشتوانه  علمی، اولویت شاخص این مراکز می باشد، لذا اهمیت و توجه به تحقیقات و پژوهش ها در کنار فعالیت حرفه ای، از اهم اهداف شرکت محسوب می شود که در ادامه به ذکر نمونه هایی از آنها می پردازیم :

 • چاپ مقاله "نقش آتلیه تجربی در ارتقا سطح کیفیت آموزش." در همایش آموزش معماری در دانشگاه تهران،
 • چاپ مقاله The role of vernacular patterns in  renewal of urban area"   "

            در همایش ICHH  در هند، 2008.

 • مقاله علمی پژوهشی نقش ادبیات در شکل گیری صور معماری و شهرسازی ایران همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی 1392 تهران. (پذیرش و چاپ در مجموعه مقالات) ،

 The second International congress on Islamic humanities (ICIH)

 • نگارش کتاب الگوهایی برای نوسازی، همکار پژوهش، سازمان نوسازی شهر تهران 1393
 • طرح پژوهشی مستند سازی تجربیات دفاتر پیشگام نوسازی، سازمان نوسازی شهر تهران
 • مقاله علمی پژوهشی تاثیر ارتفاع ساختمان در عوامل خرداقلیم چاپ شده در نشریه امایش محیط 1392
 • مقاله علمی پژوهشی عناصر کمالگرا مفهوم مستتر در معماری ایران- نشریه علمی پژوهشی رهپویه هنر 1392
 • مقاله علمی پژوهشی بررسی عوامل محیطی موثر در نوسازی بافتهای فرسوده شهری به منظورافزایش امنیت محلی- نشریه علمی پژوهشی هویت شهر 1389
 • مقاله علمی پژوهشی مهندسی اجتماعی و نقش مشارکت مردمی در تحقق پذیری نوسازی در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: محله نعمت آباد، منطقه 19، تهران) نشریه علمی پژوهشی نامه های معماری و شهرسازی 1389
 • مقاله کوچه امن راهکار مدیریت بحران جهت ایمن سازی بافتهای فرسوده چاپ شده در نشریه هفت شهر1389 شماره 31 و 32
 • مقاله اعتمادسازي و سازماندهي نهادهاي محلي زيربناي مشاركت پذيري حداكثري در بافت هاي فرسوده چاپ شده در نشریه ابادی1390
 • مقاله بررسی جداره های خیابان و تاثیر ان در اسایش اقلیمی مقاله برتر منتخب، ارائه شده در همایش اقلیم و ساختمان اصفهان 1392
 • کوچه امن راهکار مطلوب جهت جلوگیری از خطرات زلزله در بافتهای فرسوده مقاله برتر همایش ملی نوسازی شیراز 1389
 • روشهای نهادسازی در بافتهای فرسوده دومین همایش ملی نوسازی شیراز 1389
 • مهندسي اجتماعي رويكرد نوين در تحقق پذيري حداكثري طرحهاي شهري، اولين همايش ملی بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري- مشهد 1387
 • راهكارهاي پيشگيري از جرم با طراحي محيط CPTED امنيت كالبدي با رويكرد بهسازي و نوسازي، ارائه شده به اولين همايش ملی بافتهاي فرسوده شهري- مشهد 1387
 • تاثير اقليم در روند فرسودگي كالبدي- همايش بافتهاي فرسوده دزفول 1386