فعالیت های پژوهشی


ضوابط معماری، شهرسازی، شهرداری، مباحث نظام ومهندسی و بسیاری از ضوابط و ایین نامه های ملاک عمل در عرصه معماری وشهرسازی در امور حرفه ای و  طراحی و اجرا از ملزومات مورد نیاز مهندسان و معمارین می باشد.


با توجه به این امر که اعضاء شرکت شارهوربام، از دانشگاه های مطرح کشور فارغ التحصیل شده و پشتوانه  علمی، اولویت شاخص این مراکز می باشد، لذا اهمیت و توجه به تحقیقات و پژوهش ها در کنار فعالیت حرفه ای، از اهم اهداف شرکت محسوب می شود.

نشریات

 شرکت شارهور بام جهت استفاده علاقه مندان و جامعه معماری و شهرسازی بخشی از کتابخانه خود را به نشریات و مجلات اختصاص داده و علاقه مندان میتوانند بصورت رایگان از این خدمات بهره مند گردند.


کتابخانه

این کتابخانه تشکیل شده است از کتابهای مرجع و معتبر معماری و شهرسازی و به مرور منابع موجود  درآن کاملتر شده و در اختیار مراجعه کنندگان سایت قرار خواهد گرفت.


همایش ها

در این بخش اخبار همایشهای معماری و شهرسازی و سایر همایشهای مرتبط با این حوزه ها توسط کادر علمی شرکت شار هور بام گرد اوری شده است تا علاقه مندان از تقویم همایشها و همایشهای برگزار شده اگاهی یابند.