نمونه کارها

  • مجتمع تجاری – مسکونی تنکابن
  • پروژه تجاری – اداری مکران
  • بانک ملت (شعبه فردوسی) – طراحی داخلی و نما
  • هتل پنج ستاره درویشی – مشهد مقدس
  • هتل چهار ستاره الیزه -شیراز
  • هتل پنج ستاره سیمرغ (کوثر ناب) – مشهد مقدس